Programy a súbory na stiahnutie

Ponuka SW vybavenia, ktoré si môžete stiahnuť z našich stránok

PARS - prezerač archívnych súborov pre programy RSS3 a MT

Program PARS slúži na prezeranie všetkých typov archívnych súborov, ktoré vytvárajú programy riadiacich systémov (RSS3, MT). Zároveň slúži aj ako terminálový klient pre diaľkový dohľad nad stanicou RSS3 cez počítačovú sieť.

pars
Ukážka obrazovky programu PARS

Aktuálna verzia programu je 6.20. Súbor bol aktualizovaný 29.05.2024.
Súbor na stiahnutie: Pars_Install.exe (2,1MB)

Ostatné súbory

Ostatné programy a súbory (servisné programy, príručky) si môžete vyžiadať u našich servisných technikov.

UPOZORNENIE

Od verzie 6.00 nie je možné program spúšťať na operačnom systéme Windows XP.

Copyright © 1995-, ECS engineering s.r.o.