Referencie

 • Dispečerské riadiace systémy pre riadiace strediská elektrotechniky:
  • Modernizácia sústavy v RSE Poprad
  • Modernizácia sústavy v RSE Zvolen
  • Modernizácia sústavy v RSE Žilina
 • Riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Úpor
  • TNS Čeľovce
  • TNS Galanta
  • TNS Ružomberok
  • TNS Kráľova Lehota
  • SpS Moravský Ján
  • TNS Haniska pri Košiciach
  • TNS Štúrovo
 • Rekonštrukcie a úpravy technológie trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Úpor
  • TNS Čeľovce
  • TNS Ružomberok
  • TNS Kráľova Lehota
 • Diaľkové riadenie úsekových odpájačov trakčného vedenia v staniciach trate Banská Bystrica – Zvolen
 • Diaľkové riadenie úsekových odpájačov trakčného vedenia v úseku trate Púchov – Žilina
 • Diaľkové riadenie úsekových odpájačov trakčného vedenia a technológie SpS Valaliky
 • Elektrický ohrev trakčného vedenia a kontrola MRK, úprava pre TNS Trnava a TNS Nové Mesto nad Váhom
 • Elektrický ohrev trakčného vedenia a kontrola MRK, úprava pre TNS Dubná Skala, TNS Žilina, TNS Kraľovany a TNS Kysucké nové Mesto
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia pre strediská THÚ ZSSK
 • Projektovanie repasácie riadiacich systémov a technológie vrátane EOTV pre trakčné napájacie stanice Kráľova Lehota a Ružomberok
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie trakčnej napájacej stanice Ruskov
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia modernizovanej trate Púchov – Lúky pod Makytou – ŠH SR/ČR
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia modernizácie uzla Žilina
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc elektrifikovanej trate Bánovce nad Ondavou - Humenné
 • Dispečerské riadiace systémy pre riadiace strediská elektrotechniky:
  • Modernizácia sústav v RSE Bratislava
  • Modernizácia sústav v RSE Košice
 • Riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Kysucké Nové Mesto
  • SpS Liptovský Hrádok
  • TNS Kozárovce
  • TNS Ložín
  • TNS Košice
  • TNS Margecany
  • TNS Liptovský Mikuláš
  • TNS Dubná Skala
  • SpS Trenčianska Teplá
  • TNS Vojany
  • TNS Ruskov
  • TNS Dobrá
  • TNS Kraľovany
  • TNS Borša
  • TNS Púchov
  • SpS Bytča
 • Rekonštrukcie a úpravy technológie trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Kysucké Nové Mesto
  • SpS Liptovský Hrádok
  • TNS Ložín
  • TNS Košice
  • TNS Margecany
  • TNS Dubná Skala
  • TNS Vojany
  • TNS Ruskov
  • TNS Dobrá
  • TNS Kraľovany
  • SpS Horeš
 • Diaľkové riadenie úsekových odpájačov trakčného vedenia v úsekoch trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov - Žilina
 • Prevádzkové overenie systému elektrického ohrevu trakčného vedenia skratovým prúdom z RSE
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc modernizovanej trate Krásno nad Kysucou - Čadca
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc v uzle Bratislava
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie trakčnej napájacej stanice Borša
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie spínacej stanice Veľký Horeš
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc trate Devínska Nová Ves - Marchegg
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc modernizovanej trate Liptovský Mikuláš – Poprad
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc elektrifikovanej trate Haniska – Moldava nad Bodvou
 • Dispečerské riadiace systémy pre riadiace strediská elektrotechniky:
  • RSE Žilina – 1 sústava
 • Riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Banská Bystrica
  • SpS Pezinok
  • SpS Leopoldov
  • SpS Jatov
  • SpS Lamač
  • TNS Galanta
  • TNS Poprad
  • TNS Spišské Vlachy
  • TNS Zohor
  • SpS Senec
  • SpS Čerhov
  • SpS Slanec
  • TNS Kysak
  • TNS Žilina
  • SpS Žilina
 • Rekonštrukcie a úpravy technológie trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Bánovce nad Ondavou
  • TNS Kuzmice
  • TNS Kysak
  • TNS Krásno nad Kysucou
 • Diaľkové riadenie úsekových odpájačov trakčného vedenia v úseku trate Zvolen – Banská Bystrica
 • Diaľkové riadenie úsekových odpájačov trakčného vedenia v úsekoch trate Bratislava – Trnava – Nové Mesto nad Váhom – Púchov
 • Diaľkové riadenie sústavy trafostaníc v úseku trate Žilina – Krásno nad Kysucou
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc modernizovanej trate Bratislava – Žilina
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia TP NET elektrifikovanej trate Zvolen – Banská Bystrica
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc modernizovanej trate Liptovský Mikuláš – Poprad
 • Projektovanie objektov diaľkového riadenia a technológie niektorých napájacích a spínacích staníc v projekte prepojenia koridorov TEN-T
 • Dispečerské riadiace systémy pre riadiace strediská elektrotechniky:
  • RSE Poprad – 1 sústava
  • RSE Bratislava – 1 sústava
 • Riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Liptovský Mikuláš
  • TNS TEŽ Veľký Slavkov
  • TNS TEŽ Starý Smokovec
  • TNS TEŽ Vyšné Hágy
  • TNS TEŽ Štrba
  • TNS Ružomberok
  • SpS Kúty
  • TNS Štrba
  • TNS Kraľovany
  • TNS Spišská Nová Ves
  • SpS Drahovce
 • Rekonštrukcie a úpravy technológie trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS TEŽ Veľký Slavkov
  • TNS TEŽ Starý Smokovec
  • TNS TEŽ Vyšné Hágy
  • TNS TEŽ Štrba
  • TNS Skalité
  • SpS Serafínov
 • Diaľkové riadenie úsekových odpájačov trakčného vedenia v úseku trate Trnava – Kúty
 • Projektovanie technológie spínacích staníc Jatov a Lamač
 • Dispečerské riadiace systémy pre riadiace strediská elektrotechniky:
  • RSE Žilina – 1 sústava
  • RSE Košice – 1 sústava
  • RSE Zvolen – 1 sústava
 • Riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Čadca
  • TNS Plaveč
  • TNS Lipany
  • TNS Haniska
  • TNS Kozárovce
  • TNS Hronská Dúbrava
  • TNS Bratislava Vinohrady
  • TNS Trnava
  • TNS Nové Mesto nad Váhom
  • TNS Nové Zámky
  • SpS Moravský Ján
 • Rekonštrukcie a úpravy technológie trakčných napájacích a spínacích staníc:
  • TNS Čadca
  • TNS Plaveč
  • TNS Lipany
  • TNS Prešov

Copyright © 1995-, ECS engineering s.r.o.